قوانین امور گمرکی – ماده 8

گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را براساس قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌نامه اجرائی و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول کند.

همچنین بخوانید:
قوانین امور گمرکی – ماده 4
قوانین امور گمرکی – ماده 5
قوانین امور گمرکی – ماده 6
قوانین امور گمرکی – ماده 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

شرکت بازرگانی کیان ترخیص هاشمی