تماس با ما

پل های ارتباطی شعب ایران و کانادا شرکت کیان ترخصیص هاشمی

آدرس شعبه ایران

عسلویه، خیابان جمهوری، نبش بانک انصار، مجتمع فرهنگ، طبقه اول، شرکت بازرگانی کیان ترخیص هاشمی
کد پستی: ۷۵۱۱۹۱۴۵۱۷

تلفن همراه

98-917-7217316+

آدرس شعبه کانادا

Canada Office: 35 Amberwing Landing Bradford ON L3Z 0H9

ایمیل

Hashemi.m@kiantarkhishashemi.com

ایمیل

Info@kiantarkhishashemi.com

ایمیل

Office@kiantarkhishashemi.com