قوانین امور گمرکی – ماده 13

مبحث پنجم – الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده

ماده 13 – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا، یادداشتهای توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین‌نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیأت‌وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای(وب‌سایت) اختصاصی گمرک درج کند.

تبصره – درصورتی که اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودی مؤثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول مأخذ کمتر می‌شود.

مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین‌نامه این قانون تعیین می‌گردد.

یکی از مشکلات ناشی از این ماده لزوم تهیه طرح تصویب نامه برای هر مورد اصلاحات در تعرفه اصلی یا یادداشت های توضیحی است که به دلیل روزمرگی این تغییرات فرآیندی پیچیده خواهد یافت.

همچنین بخوانید
قوانین امور گمرکی – ماده 12
قوانین امور گمرکی – ماده 11
قوانین امور گمرکی – ماده 10
قوانین امور گمرکی – ماده 9
قوانین امور گمرکی – ماده 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

شرکت بازرگانی کیان ترخیص هاشمی