قوانین امور گمرکی – ماده 10

مبحث سوم – تضمین

ماده 10– به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می‌شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود.

قاعدتا وقتی از ارزش کالا نام برده می شود، باید ارزش کالا در گمرک باشد، بنابر این در این ماده نیز منظور از عبارت ” …تا سه برابر ارزش کالا…” حتما ” ارزش کالا در گمرک” است، لذا عبارت صحیح” …تا سه برابر ارزش کالا در گمرک است” خواهد بود.

همچنین بخوانید:
قوانین امور گمرکی – ماده 5
قوانین امور گمرکی – ماده 6
قوانین امور گمرکی – ماده 7
قوانین امور گمرکی – ماده 8
قوانین امور گمرکی – ماده 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

شرکت بازرگانی کیان ترخیص هاشمی